Privacy Verklaring

Wie zijn we:

Hotel Service Amsterdam BV

Persoonsgegevens

Hotel Service Amsterdam gevestigd te Amsterdam (hierna: Hotel Service Amsterdam) is een online massage service met uitsluitend professionals. Wij bieden een zeer breed uiteenlopend multimediaal portfolio met toonaangevende professionals die in zijn of haar werkgebied gespecialiseerd zijn in het verzorgen van relax en erotische diensten in de ruimste zin van het woord. Ons portfolio bestaande uit online content, foto`s met publicatie recht en merk recht op alle producten en diensten van ons online platform. Dit Privacy Statement is van toepassing op al onze diensten, publicaties en merknaam, inclusief onze foto`s en content die door ons zijnde wordt gepubliceerd op de website van www.hotelserviceamsterdam.nl ( zie website voor meer informatie)

Wij respecteren dan ook uw privacy als geen ander. Wij zullen er voor zorgen dat al uw persoonlijke gegevens door ons zorgvuldig worden beveiligd en behandeld in de ruimste zin van het woord. Als eindverantwoordelijke en verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons uiteraard dan ook vanzelfsprekend aan de wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming al dan niet afgekort: (AVG) met de daar uit voortvloeiende regelgeving. Zoals bovenstaande zullen wij er zorg voor dragen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk zullen worden behandeld en ten alle tijden maatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen tegen derde.

Type Gegevens

Om onze diensten tot uitvoering te kunnen brengen verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens die u aan ons heb verstrekt. Wij verzamelen uw gegevens op de volgende gebruikelijke wijze zoals wij die nodig hebben om onze werkzaamheden tot uitvoer te kunnen brengen:

1.Waneer u via onze website één van onze diensten afneemt verwerken wij uw persoonsgegevens die u per ommegaande aan ons heeft verstrekt. De volgende persoonsgegevens van uw hebben we nodig om onze werkzaamheden ten uitvoer te kunnen brengen waaronder: ( naam, adres, hotel, kamernummer, of huisnummer)

2. Wanneer u een online boeking maakt en gebruik maakt van het online reserveringsysteem verwerken wij uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heb verstrekt en het daarbij horende e-mailadres en IP Adres gegevens.

3. Zodra u onze website bezoekt installeren wij automatisch cookies op uw pc of telefoon. Door cookies te plaatsen beschikken wij over de informatie hoe u onze website gebruikt, waaronder welke pagina’s u bezoekt en bezocht heeft. Voor meer informatie willen wij u dan ook doorverwijzen naar onze cookieverklaring en het gebruik van cookies.

4. Wanneer u gebruik maakt van ons Blog op de website of Testimonials kan worden gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken. Dit is uitsluitend het geval wanneer u een bericht besluit te plaatsen op onze website. Dit bericht zullen wij dan ook gaan publiceren. Wij hebben dan ook het publicatierecht wanneer u besluit om van deze opties gebruik te kunnen maken. Wij verzamelen dan uitsluitend de gegevens die u aan ons heb verstrekt voor publicatie van een artikel in ons Blog of bij onze Testimonials op onze website.

5. Wanneer u onze website bezoekt lezen wij ook uw apparaat gegevens uit met uw unieke device-ID en type van uw besturingssysteem en alle overige instellingen van uw apparaat dat u gebruikt om volledige toegang te krijgen tot onze diensten en internetpagina.

6. Van al onze online bezoekers kunnen wij de locatiegegevens zien, en op welk tijdstip welke diensten er worden gebruikt. Daarnaast monitoren wij ook uw unieke IP- adres gegevens die via uw apparaat en locatie word verzonden.

Doeleinden

Hotel Service Amsterdam gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden. Dit is uitsluitend op basis van onze overeenkomst of totstandkoming van een overeenkomst tussen u en Hotel Service Amsterdam.

  1. Tot uitvoering van onze diensten zoals aangeboden op de website.
  2. Het wijzigen van de overeenkomst van Hotel Service Amsterdam
  3. Controle op uitvoering m.b.t. de locatie
  4. Financiële afwikkeling.
  5. Klanttevredenheid

Om wederzijds en gerechtvaardigd belang waaronder klant beheer en contact marketing en verkoop en financiële afwikkeling:

  1. Om de interesses en gedrag van onze gebruikers beter te kunnen begrijpen en op basis van de wetenschap die de kwantitatieve aspecten van de bevolking bestudeert naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, nationaliteit. Op basis van deze kennis kunnen wij onze producten en diensten afstemmen of uw wensen.
  2. Hotel Service Amsterdam maakt een analyse van uw interesses en voorkeuren. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses daarnaast kunnen de advertenties worden afgestemd op deze profielen.
  3. Wij streven ernaar om onze producten continue te kunnen verbeteren te optimaliseren en te continueren en te onderhouden.

In sommige gevallen dient Hotel Service Amsterdam uw verstrekte gegevens te verifiëren bij het betreffende hotel. Hotel Service Amsterdam behoud zich het recht om wijzigingen door te voeren conform afspraak met cliënten.

Delen van uw persoonsgegevens

Hotel Service Amsterdam kan uw persoonsgegevens opvragen en beschikbaar stellen ter verwerking van het leveren van onze producten en diensten. Uw persoonsgegevens zal ook uitsluitend worden gebruikt om aan onze verplichting aan u te kunnen voldoen. Dergelijke bewerkers waaronder onze masseuses zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

In uiterste gevallen kan het ook kan zijn dat we uw persoonsgegevens aan een derde beschikbaar stellen waaronder hotel receptie, onze chauffeur om een aangegane overeenkomst uit te kunnen voeren. Hotel Service Amsterdam zal nooit informatie naar u sturen of delen wanneer u dit niet wenst. Uw privacy is volledig gewaarborgd en zullen na gebruik van uw diensten dan ook alle contactgegevens en persoonsgegevens direct worden verwijdert uit onze systemen. Hotel Service Amsterdam bewaart op geen enkel wijze persoonsgegevens van klanten of derde.

Gebruik van uw emailadres

Hotel Service Amsterdam gebruikt uitsluitend uw e-mail adres om u informatie te sturen en al uw vragen te beantwoorden. Wij zullen dit uitsluitend doen wanneer u erom vraagt. Wij zullen naast uw bestelling nooit contact met u opnemen via de mail. Ons systeem wordt dagelijks gewist en behouden op geen enkele wijze een klantenbestand.

Wij nemen uitsluitend contact met u op via de mail nadat u ons daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Informatie en aanbiedingen of andere reclame zal nooit door Hotel Service Amsterdam worden verstuurd.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor marketing doeleinden. Hiervoor zullen wij gebruik maken van uw gegevens via de zoekmachines.

Beveiliging gegevens

Hotel Service Amsterdam maakt uitsluitend gebruik van beveiligde servers om uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Daarnaast gebruiken wij encrypties en uitgebreide veiligheidsprocedures om op gepaste en technische wijze uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen en te beschermen. Dit alles doen wij om u te kunnen garanderen en te voorkomen dat onbevoegde toegang krijgen tot uw al persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Naast onze dagelijkse en wekelijkse opschoning voeren wij nog eens een extra maandelijkse applicatie uit voor alle persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden uitsluiten opgeslagen en gebruikt tot de periode van overeenstemming met de geldende wetgeving en doelstelling. Door de maandelijkse applicatie uit te voeren zijn alle gegevens gewist en kunnen nooit meer worden achterhaald.

Gebruik van cookies

Op onze websites maken we bij het aanbieden van onze online diensten gebruik van cookies. Uitgebreide informatie over cookies en het gebruik vindt u in onze cookieverklaring.

Uw rechten

Om van onze diensten en service gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk om uw gegevens in te voeren. U heeft zelf de keuze of u ons uw gegevens wil verstrekken of niet. Wij zullen te alle tijde rekening houden met uw privacy zoals u dat van ons mag verwachten. Zo kunt u uw cookie-instellingen altijd bekijken of veranderen. U heeft het recht op correctie, verwijdering en inzage of beperking, en natuurlijk bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving. Daarnaast heeft u altijd het recht om adequaat een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met Hotel Service Amsterdam via ons contactformulier op de website.

Wijzigingen

Hotel Service Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

Amsterdam, 6 juli ’19